2017
Kurs
2017
Fake Strings
2017
Dziękuję, że czekasz
2016
Tetris
2016
Twoja Prawa Nerka
2015
15 km za miastem
2013
She
2016
Poznaj moich ludzi
2015
Oddaję, bo kocham
2016
Design Thinking Week 2015
2013
Worst Love
2016
FUTURE DOCS
2015
Inkubator Innowacyjności
2010
FFilm